لای دندان های سلام گوشت گير کرده است

امروز يا فردا قرعه با نام تو خواهد افتاد

ساکت را آماده کن

هيچکس بوی دريا و رد پا و گوش ماهی را

قاب نمی گيرد

 

قمه قايم شده در کنج دل

تو قرمه می شوی و دندان لذت می برد از جويدن نام تو

 

/ 0 نظر / 22 بازدید