( يک شعر - يک شعر فی البداهه )

 

چراغ خانه را روشن نگه دار

گرچه کوچه با چاقو برادر است

                                       خيابان با خبر شوم

چراغ خانه را روشن نگه دار

کلاغ

کلاغ

سياه شد آسمان شهر

گنجشک باش برای نامه ها

مرغ دريايی ام باش کنار سينما

اتوبوس به حادثه بوسه داد

...

...

/ 0 نظر / 22 بازدید