یک شعر - یک شعر فی البداهه رتیل ها           پشت چراغ قرمز                                 منتظرند اسکلت های سوخته                            به آسمان چشم دوختند ویروس ها              ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید
اسفند 85
1 پست
آبان 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
2 پست
اسفند 84
1 پست
دی 84
1 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
مهر 83
1 پست
شهریور 83
1 پست
تیر 83
1 پست
خرداد 83
1 پست
بهمن 82
2 پست
دی 82
3 پست
مرداد 82
1 پست
تیر 82
3 پست
خرداد 82
5 پست
اسفند 81
3 پست
بهمن 81
5 پست
دی 81
5 پست
آذر 81
3 پست
آبان 81
10 پست
مهر 81
3 پست
شهریور 81
1 پست
وبلاگ
71 پست